SUPRUNGREUANG CREDIT .
สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เงินกู้ระยะสั้น เงินด่วนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ ทุกประเภท
ที่มีการจดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท โรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด.  ที่ต้องการเงินด่วนเพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มกำลังการผลิต
เสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือต้องการนำเงินไปใช้จ่ายต่างๆระหว่างรอเคลีย์ริ่งเช็ค

สนใจสินเชื่อเพื่อธุรกิจคลิกเลย!


* อย่าให้เงินทุนเป็นเหตุให้คุณต้องพลาดโอกาศทางธุรกิจ *

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
    1. ต้องเป็นเจ้าของกิจการ บริษัท หจก โรงงานอุตสาหกรรม 
         2. ธุรกิจมีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
3. มีสถานที่ตั้งกิจการ บริษัท ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
   
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1.ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่เบอร์ 
    095-479-7978 หรือ 095-394-1987
2.แจ้งข้อมูลเบื้องต้น 
  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านและยอดการขอสินเชื่อพร้อมยื่นเอกสารตามที่บริษัทกำหนด
3.ตรวจสอบเอกสาร
  หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน พนักงานจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
จากนั้นพนักงานจะแจ้งให้ทราบและนัดหมายกับลูกค้าเพื่อทำสัญญา
4.นัดหมายการทำสัญญา
  พนักงานสินเชื่อจะนัดหมายเพื่อทำสัญญาในการขอสินเชื่อ
กลุ่มลูกค้า
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองเครดิต. บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เงินกู้ระยะสั้น เงินด่วนฉุกเฉิน
สำหรับธุรกิจทุกประเภทอาทิเช่น บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โรงงานการผลิต 
และธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ที่มีการจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
image
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
image
บริษัท นำเข้า-ส่งออก
image
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด
image
ธุรกิจร้านอาหาร-โรงแรม
Powered by MakeWebEasy.com