คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ต้องเป็นเจ้าของกิจการ บริษัท หจก โรงงานอุตสาหกรรม 
2. ธุรกิจมีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
3. มีสถานที่ตั้งกิจการ บริษัท ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาใบจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท
4.  Bank Statement ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 เดือน
5.  รูปถ่ายงาน บริษัท ออฟฟิศ 3-4รูป

image
Powered by MakeWebEasy.com